منشور روحانیت

هنوز که هنوز است بوی تعفن آخوندهای درباری متحجر به مشام می رسد و امام چه خوب صحنه را دید و این چنین پیامی را از اعماق تفکر ناب بر صفحه ی کاغذ جاری ساخت.

پیام کشتار حجاج بیت الله

اسلام آمریکایی جنایتی کرد که داغ آن همچنان بر پیشانی فرزندان روح الله است، امام پیام برائت از مشركان دادند که هنوز سندی مهم برای مبارزه با طاووس صفتان است.

پیام قطعنامه

قطعنامه 598 آنقدر راز آلود بود که پیر جماران بعد از آن دیگر نه سخنرانی کرد، نه صحبتی کرد و نه در تلویزیون حاضر شد و فقط پیام متنی داد تا روزی که در خاک با ضمیری مطمئن آرمید.

گفتارهایی در باب بسیج و بسیجی

مدرسه ی عشق در نگاه امام و آقا

برای شناخت مبانی، رسالت‌ها و شاخصه‌های بسیج دانشجویی فقط تفکر در آرا امامان بعد از انقلاب اسلامی چاره ی راه است، آنجایی که کلید واژه های مدرسه عشق و دفتر شاهدین مطرح می شود.

بازخوانی پیام تشکیل بسیج

بسیجی سیاست اش عین دیانت اش است و این بزرگترین افتخار یک رزمنده انقلابی در عرصه‌ی خوبی هاست. بازخوانی از اهداف یک رزمنده هر از گاهی واجب است؛ اهدافی که به پایش خون‌ها ریخته شده.

دیدار رهبری با دانشجویان بسیجی

پیام تشکیل بسیج دانشجو و طلبه

یاد باد راه آن پیر فرزانه که در ماههای آخر عمر شریفشان شجره طیبه‌ای را بنا نهادند با ریشه‌ای محکم و شاخه‌هایی در آسمان که هرروز بر عظمتش افزوده می شود، شجره ی طیبه ی بسیج.

منشور برادری

پاسخ امام به نامه آقاى انصارى از مهمترین بخشهای نظام رفتاری را در نظام اسلامی رقم زد، آنجا که امام بزرگوار با نهایت صلابت نقشه راه را تعیین کردند.