سردرگم نباشیم!

2015/08/15/توسط گمار

تعامل برون دانشگاهی

علاوه بر فضاي داخلي دانشگاه،بسيج دانشجويي بنابر مأموريت ها و…
2015/08/09/توسط گمار

دانشجو عیال الله است

ایستادن در جایگاهی که به واسطه بسیج دانشجویی به افراد د…
2015/08/09/توسط گمار

اصول راهبردی تنه زدن، تنه خوردن و زنده ماندن!

تشکل های معارض عنوانی است که برای تشکلهایی به کار می بریم که…
2015/08/03/توسط گمار

قصه فرماندهان

نحوه تعامل با اساتید و در نظر گرفتن فرصت ها و تهدیدهایی که می ت…
2015/08/03/توسط گمار

اینجا دانشگاه؛ یک خانواده زندگی می کنند

تجربه ۴ ساله ی حضور و نشر و نمو در دانشگاه با همه ی کم…
2015/08/03/توسط گمار

اخوان المسلمین دانشگاهی و یکصدایی برای دفاع از انقلاب

در هر دانشگاهی بسته به موقعیت و شرایطی که دارد تشکل ه…
2015/08/03/توسط گمار

مراعات با ناحیه

داشتن ارتباط مناسب با ناحيه دانشجويي اهميت زيادي دارد. بسياري از پش…
2015/08/03/توسط گمار

آزمایشگاه مطالبه گری، تعامل و گرفتن حق!

مسئولین دانشگاهی نمونه در دسترس، همیشگی و کوچک شده مسئولینی …
2015/08/03/توسط گمار

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری

متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرھنگی آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ھا و مو…
2015/07/27/توسط احمدی

آئين ‏نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي

آئين‏ نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي (…
2015/07/27/توسط احمدی

دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي …
2015/07/27/توسط گمار

ضوابط کلي فعاليت کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه ها

ضوابط کلي فعاليت کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسا…
2015/02/07/توسط گمار

ضوابط ناظر بر فعاليت‌هاي شوراهاي صنفي دانشجويي

ضوابط ناظر بر فعاليت‌هاي شوراهاي صنفي دانشجويي واحدهاي …
2015/02/07/توسط گمار

آیین نامه های مرتبط با تشکل های اسلامی

برای دریافت روی مطلب مورد نظر کلیک فرمایید :   …
2015/02/04/توسط گمار

دستورالعمل اردوهای دانشجويی

مقدمه به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود‌اتکايي، …
2015/02/04/توسط گمار

آيین نامه اجرایی قانون تشكیل، تقويت و توسعه بسیج دانشجوِیی

  آیین نامه قانون تشکیل ، تقویت و توسعه بسیج…
2014/08/04/توسط گمار
حقوق سایت برای تیم طراحی و کالک محفوظ است