مجموعه فایل صوتی

2015/08/06/توسط گمار

پوستر

2015/08/02/توسط گمار

جزوات اصول فرهنگی

2015/07/29/توسط قامتی

مقدمه

"الفبای کار فرهنگی کار فرهنگی...محمدمهدی نجاتی"  امری …
2015/07/28/توسط گمار

تشکیل تیم فرهنگی

داشتن یک تیم قوی و منسجم برای انجام کارهای بزرگ لازم است. قوی ن…
2015/07/28/توسط گمار

شناخت نیازهای جوانان و رفع نیازهایش

امتیاز بزرگی که شما دارید این است که قشر دانشجو و قشر جوانیس…
2015/07/27/توسط گمار

ابزار و روش صحيح كار فرهنگي كدامند؟

جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است. در مقابل ابزار فره…
2015/07/27/توسط گمار

گروه مخاطب

گروه هدف یکی دیگر از بایسته های کار فرهنگی مطلوب،…
2015/07/27/توسط گمار

بومی سازی(متناسب با شهر و دانشگاه خودمان کار کنیم)

برنامه فرهنگی باید «بومی سازی» شود؛ یعنی کارها و فعالی…
2015/07/27/توسط گمار

مدلهای کار فرهنگی

برای کار فرهنگی، سه مدل را می توان تعریف کرد: ۱. مدل …
2015/07/27/توسط گمار

برنامه ریزی

برنامه ریزی یعنی تنظیم زمان و کار و در نهایت نظم؛ لازم است ب…
2015/07/27/توسط گمار

تاملی بر تربیت اسلامی

نقطه ی هدف در کار فرهنگی با رویکرد تربیتی، انجام دادن  ا…
2015/07/27/توسط گمار

بررسی تجربیات گذشته

برای برنامه ریزی در کار فرهنگی باید «تحقیق» کرد و دا…
2015/07/25/توسط گمار
حقوق سایت برای تیم طراحی و کالک محفوظ است